Menu Zamknij

15.06.2022

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – EDYCJA III

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach III edycji projektu „Wsparcie na starcie”.

Wszystkie biznesplany, które przeszły pozytywną ocenę formalną uzyskały wymagane minimum punktowe. Osoby, których biznesplany znajdują się na liście zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w dniu dzisiejszym zostaną poinformowane o proponowanej kwocie dofinansowania oraz przebiegu dalszych etapów projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego.

 

01.06.2022

Ogłoszenie terminu naboru biznesplanów – edycja III

Uprzejmie informujemy, że w dniach 01.06-09.06.2022r. prowadzony będzie nabór biznesplanów dla uczestników edycji III projektu „Wsparcie na starcie”. Szczegółowe informacje związane z procedurą składania jak i oceny biznesplanów znajdziecie Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności oraz wsparcia pomostowego, a także w ogłoszeniu o naborze.

 

Ogłoszenie o naborze biznesplanów – edycja III (pobierz)

 

16.05.2022

HARMONOGRAM WSPARCIA SZKOLENIOWEGO – EDYCJA III

Drodzy Uczestnicy,

poniżej publikujemy harmonogram wsparcia szkoleniowego w ramach III edycji projektu.

Zastrzegamy, że harmonogram może ulec zmianie.

Jednocześnie informujemy, że ustalanie terminów wsparcia indywidualnego oraz wsparcia w małych grupach będzie realizowane podczas zajęć w dn.18.05.2022.

 

Harmonogram wsparcia szkoleniowego – edycja III

 

09.05.2022

Wyniki oceny biznesplanów – edycja II

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy wyniki oceny biznesplanów uczestników edycji II. Osobom, których biznesplany zostały ocenione pozytywnie przyznane zostało również wsparcie pomostowe.

Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego zaplanowano na dzień 16.05.2022r.

Wyniki oceny biznesplanów

 

09.05.2022

Wyniki rekrutacji – edycja III

Drodzy Kandydaci!

W załączeniu publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie na starcie” – edycja III.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym Kandydatom.

Informujemy ponadto, iż rozpoczęcie szkoleń planowane jest na dzień 18.05.2023r. O szczegółowym haromonogramie wsparcia szkoleniowego informować będziemy mailowo.

 

Wyniki rekrutacji – edycja III

22.04.2022

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji do EDYCJI III

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do III edycji do dn.05.05.2022r.

04.04.2022

Harmonogram wsparcia szkoleniowego w ramach II EDYCJI

31.03.2022

WYNIKI REKRUTACJI do projektu w ramach EDYCJI II

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w projekcie wraz z przyznaną punktacją w ramach poszczególnych
etapów. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane jest na 04.04.2022r.

Lista rankingowa

 

28.03.2022

Informacja o naborze do edycji III projektu

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD DN. 04.04.2022 rozpoczynamy rekrutację do projektu w ramach III EDYCJI. Nabór potrwa do 22.04.2022r.

14.03.2022

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji

Informujemy, że można się jeszcze zgłosić do drugiej edycji projektu. Termin rekrutacji został przedłużony do dn.25.03.2022r.

02.02.2022

Informacja o terminie naboru – edycja II

Szanowni Państwo,

informujemy że nabór kandydatów na uczestników projektu do edycji II będzie prowadzony w dn.14.02 – 14.03.2022r.

Zapraszamy do składania formularzy aplikacyjnych.

22.12.2021

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – EDYCJA I

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach drugiej edycji projektu „Wsparcie na starcie”.

Wszystkie biznesplany, które przeszły pozytywną ocenę formalną uzyskały wymagane minimum punktowe. Osoby, których biznesplany znajdują się na liście zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w dniu dzisiejszym zostaną poinformowane o proponowanej kwocie dofinansowania oraz przebiegu dalszych etapów projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego.

21.12.2021

Tryb pracy Biura projektu w związku z awarią

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z powodu awarii instalacji wodnej w budynku, Biuro projektu przechodzi tymczasowo w zdalny tryb pracy.

Od dn. 21.12 uczestnicy projektu są przyjmowani w Biurze projektu wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Prosimy o wyrozumiałość.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie wyników oceny Biznesplanów przewidziane jest na dzień 22.12.2021r.

24.11.2021

Ogłoszenie terminu naboru biznesplanów – edycja I

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3.12-10.12.2021r. prowadzony będzie nabór biznesplanów dla uczestników edycji I projektu „Wsparcie na starcie”. Szczegółowe informacje związane z procedurą składania jak i oceny biznesplanów znajdziecie Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności oraz wsparcia pomostowego, a także w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów – edycja I (pobierz)

18.11.2021

Harmonogram wsparcia szkoleniowego w ramach I EDYCJI

17.11. 2021

WYNIKI REKRUTACJI do projektu w ramach I EDYCJI.

Szanowni Państwo,

w załączeniu znajdziecie listę rankingową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie wraz z przyznaną punktacją w ramach poszczególnych etapów. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane jest na 20.11.2021r.

Lista rankingowa

02.11.2021

Informacja o planowanym terminie zakończenia naboru do projektu – edycja I

Informujemy, iż zakończenie naboru formularzy rekrutacyjnych do I edycji projektu „Wsparcie na starcie” planowane jest na dzień 10.11.2021.

Są jeszcze wolne miejsca – Zapraszamy!

29.09.2021

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD DN. 06.10.2021 rozpoczynamy rekrutację do projektu w ramach I EDYCJI